Mahjongclub Arnhem en Nijmegen

Lidmaadschap

Als je lid wordt, speel je mee tijdens de clubavonden. Tijdens onze clubavonden leren de nieuwe leden het spel van de andere leden. Zo leer je het spel én de leden kennen. Daarnaast maken veel leden ook onderling afspraken voor een mahjongmiddag of – avond.
Je wordt automatisch lid van de Nederlandse Mahjong Bond. Je kan dan meespelen met de vele toernooien die door verschillende verenigingen in Nederland én in het buitenland worden georganiseerd.
Je ontvangt dan ook de mahjong nieuwsbrief van de bond.

Contributie

De jaarlijkse contributie van onze vereniging is € 62.
Hiervan gaat € 12 naar de Nederlandse Mahjong Bond voor het verplichte lidmaatschap.

Aanmelden

Informatie aanvragen of aanmelden is mogelijk via onze contactpagina.
Of via email: secretaris.goudendraak@gmail.com

Wil je een keer komen kijken? Neem dan vooraf contact op met onze secretaris.